Су-1

Бронирана кола 39M CSABA

Grumman А-6E Intruder

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Grumman F-11 Tiger

Me-410A-1 ( Hornisse )

North American T-2 Buckeye

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Nakajima Ki.87

Яковлев Як-23

CAC CA-15 'Kangaroo'

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

He-100 D-1

Як-130

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: