Як-7Б

Яковлев Як-23

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Me-410A-1 ( Hornisse )

CAC CA-15 'Kangaroo'

Guided Bomb Unit-12

AGM-78 Starm

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

North American T-2 Buckeye

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Grumman А-6E Intruder

Grumman F-11 Tiger

Henschel Hs-129 B3

Як-130

He-100 D-1

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

AGM-45 Shrike

Су-1

AIM-9L

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Rafale B

Шлем на щурмовак

AGM-65 Maverick

Бронирана кола 39M CSABA

Red Devil

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: