Як-7Б

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Red Fury

North American T-2 Buckeye

He-100 D-1

Henschel Hs-129 B3

Grumman F-11 Tiger

Red Devil

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

AGM-78 Starm

Me-410A-1 ( Hornisse )

Яковлев Як-23

AGM-65 Maverick

Guided Bomb Unit-12

Grumman А-6E Intruder

AIM-9L

Бронирана кола 39M CSABA

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

CAC CA-15 'Kangaroo'

AGM-45 Shrike

Rafale B

Шлем на щурмовак

Як-130

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Су-1

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: