Категория: Robots
Брой под-категории: 2
Подкатегории:
folder.png Red Devil
Файлове: 15
folder.png Red Fury
Файлове: 18

AGM-45 Shrike

Яковлев Як-23

CAC CA-15 'Kangaroo'

Henschel Hs-129 B3

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

North American T-2 Buckeye

AGM-65 Maverick

Шлем на щурмовак

Me-410A-1 ( Hornisse )

Guided Bomb Unit-12

Red Devil

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Як-130

Grumman F-11 Tiger

Rafale B

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Як-7Б

Grumman А-6E Intruder

Red Fury

Nakajima Ki.87

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

He-100 D-1

Бронирана кола 39M CSABA

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Су-1

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: