Категория: Robots
Брой под-категории: 2
Подкатегории:
folder.png Red Devil
Файлове: 15
folder.png Red Fury
Файлове: 18

AGM-45 Shrike

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Guided Bomb Unit-12

Henschel Hs-129 B3

Grumman А-6E Intruder

Як-7Б

Су-1

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

AGM-78 Starm

He-100 D-1

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

AGM-65 Maverick

North American T-2 Buckeye

Шлем на щурмовак

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Grumman F-11 Tiger

Як-130

Бронирана кола 39M CSABA

Rafale B

Me-410A-1 ( Hornisse )

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Nakajima Ki.87

AIM-9L

Red Fury

Яковлев Як-23

CAC CA-15 'Kangaroo'

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: