Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • T-2 Buckeye    Размер: 2.33 MB

Су-1

AGM-78 Starm

Guided Bomb Unit-12

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Grumman F-11 Tiger

Me-410A-1 ( Hornisse )

He-100 D-1

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Як-130

Grumman А-6E Intruder

Бронирана кола 39M CSABA

AGM-45 Shrike

Шлем на щурмовак

AGM-65 Maverick

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Як-7Б

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Rafale B

Nakajima Ki.87

Henschel Hs-129 B3

Red Fury

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Red Devil

Яковлев Як-23

CAC CA-15 'Kangaroo'

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

North American T-2 Buckeye

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: