Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 2 Silver    Размер: 636.06 KB

Henschel Hs-129 B3

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Guided Bomb Unit-12

Су-1

Grumman F-11 Tiger

Яковлев Як-23

AGM-45 Shrike

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Бронирана кола 39M CSABA

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

AIM-9L

AGM-65 Maverick

Red Devil

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Red Fury

North American T-2 Buckeye

Nakajima Ki.87

AGM-78 Starm

Grumman А-6E Intruder

CAC CA-15 'Kangaroo'

Шлем на щурмовак

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Me-410A-1 ( Hornisse )

Як-7Б

He-100 D-1

Як-130

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: