Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 6    Размер: 348.59 KB

Me-410A-1 ( Hornisse )

Guided Bomb Unit-12

Rafale B

Як-7Б

Як-130

Henschel Hs-129 B3

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Бронирана кола 39M CSABA

Nakajima Ki.87

AIM-9L

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Grumman А-6E Intruder

Су-1

AGM-45 Shrike

Яковлев Як-23

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Red Fury

AGM-65 Maverick

He-100 D-1

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

North American T-2 Buckeye

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Grumman F-11 Tiger

AGM-78 Starm

CAC CA-15 'Kangaroo'

Red Devil

Шлем на щурмовак

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: