Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 1    Размер: 605.07 KB

Guided Bomb Unit-12

North American T-2 Buckeye

Me-410A-1 ( Hornisse )

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Як-130

Бронирана кола 39M CSABA

Як-7Б

Яковлев Як-23

Grumman F-11 Tiger

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

AGM-78 Starm

AGM-45 Shrike

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Red Devil

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Шлем на щурмовак

Rafale B

CAC CA-15 'Kangaroo'

Grumman А-6E Intruder

AIM-9L

He-100 D-1

Red Fury

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Су-1

AGM-65 Maverick

Henschel Hs-129 B3

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: