Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 6    Размер: 174.01 KB

Су-1

Guided Bomb Unit-12

AGM-78 Starm

Як-130

Nakajima Ki.87

Як-7Б

AGM-65 Maverick

Henschel Hs-129 B3

North American T-2 Buckeye

CAC CA-15 'Kangaroo'

Бронирана кола 39M CSABA

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Me-410A-1 ( Hornisse )

Rafale B

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

AIM-9L

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Red Fury

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Grumman А-6E Intruder

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Шлем на щурмовак

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Red Devil

AGM-45 Shrike

Яковлев Як-23

Grumman F-11 Tiger

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: