Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 8    Размер: 69.01 KB

Су-1

AGM-78 Starm

Rafale B

Me-410A-1 ( Hornisse )

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

North American T-2 Buckeye

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Бронирана кола 39M CSABA

Як-7Б

Guided Bomb Unit-12

Як-130

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

CAC CA-15 'Kangaroo'

AIM-9L

Шлем на щурмовак

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Яковлев Як-23

Grumman А-6E Intruder

AGM-65 Maverick

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

AGM-45 Shrike

Nakajima Ki.87

He-100 D-1

Grumman F-11 Tiger

Henschel Hs-129 B3

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: