Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 6    Размер: 197.69 KB

CAC CA-15 'Kangaroo'

AIM-9L

Me-410A-1 ( Hornisse )

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Nakajima Ki.87

North American T-2 Buckeye

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Як-7Б

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Henschel Hs-129 B3

Rafale B

Як-130

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Су-1

AGM-65 Maverick

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Guided Bomb Unit-12

Яковлев Як-23

Шлем на щурмовак

Grumman А-6E Intruder

Grumman F-11 Tiger

Бронирана кола 39M CSABA

AGM-45 Shrike

AGM-78 Starm

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: