Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 2    Размер: 774.08 KB

Як-7Б

Guided Bomb Unit-12

Me-410A-1 ( Hornisse )

Шлем на щурмовак

Rafale B

Red Devil

He-100 D-1

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

AGM-65 Maverick

North American T-2 Buckeye

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

AGM-78 Starm

AGM-45 Shrike

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Grumman F-11 Tiger

CAC CA-15 'Kangaroo'

Бронирана кола 39M CSABA

Grumman А-6E Intruder

Су-1

Red Fury

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Яковлев Як-23

Nakajima Ki.87

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Henschel Hs-129 B3

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: