Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 3    Размер: 656.79 KB

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

He-100 D-1

North American T-2 Buckeye

Як-7Б

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Grumman F-11 Tiger

Шлем на щурмовак

CAC CA-15 'Kangaroo'

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Яковлев Як-23

AIM-9L

Rafale B

Guided Bomb Unit-12

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Me-410A-1 ( Hornisse )

Як-130

Nakajima Ki.87

Бронирана кола 39M CSABA

AGM-78 Starm

Henschel Hs-129 B3

Су-1

AGM-65 Maverick

Grumman А-6E Intruder

AGM-45 Shrike

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: