Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 3    Размер: 656.79 KB

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Rafale B

Me-410A-1 ( Hornisse )

North American T-2 Buckeye

AGM-45 Shrike

Henschel Hs-129 B3

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Guided Bomb Unit-12

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

AGM-78 Starm

Red Devil

AIM-9L

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Grumman F-11 Tiger

AGM-65 Maverick

Як-130

Red Fury

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

He-100 D-1

Яковлев Як-23

CAC CA-15 'Kangaroo'

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Бронирана кола 39M CSABA

Шлем на щурмовак

Nakajima Ki.87

Су-1

Grumman А-6E Intruder

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: