Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 4    Размер: 1.92 MB

AGM-65 Maverick

Red Devil

Як-130

Red Fury

Me-410A-1 ( Hornisse )

Rafale B

Яковлев Як-23

Henschel Hs-129 B3

Guided Bomb Unit-12

Бронирана кола 39M CSABA

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

AGM-45 Shrike

CAC CA-15 'Kangaroo'

He-100 D-1

Nakajima Ki.87

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Як-7Б

Шлем на щурмовак

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

AGM-78 Starm

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Grumman F-11 Tiger

North American T-2 Buckeye

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Grumman А-6E Intruder

Су-1

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: