Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 4    Размер: 1.92 MB

Henschel Hs-129 B3

He-100 D-1

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

AGM-78 Starm

CAC CA-15 'Kangaroo'

Nakajima Ki.87

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Шлем на щурмовак

Grumman А-6E Intruder

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Guided Bomb Unit-12

Су-1

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Як-7Б

AGM-65 Maverick

Grumman F-11 Tiger

AGM-45 Shrike

North American T-2 Buckeye

Бронирана кола 39M CSABA

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Як-130

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Rafale B

Яковлев Як-23

Me-410A-1 ( Hornisse )

Red Devil

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: