Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Single Element 1    Размер: 1.34 MB

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Як-130

Бронирана кола 39M CSABA

Су-1

Guided Bomb Unit-12

Шлем на щурмовак

Яковлев Як-23

Henschel Hs-129 B3

AGM-65 Maverick

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Me-410A-1 ( Hornisse )

Як-7Б

Rafale B

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

North American T-2 Buckeye

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

CAC CA-15 'Kangaroo'

Grumman F-11 Tiger

Grumman А-6E Intruder

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Red Devil

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

He-100 D-1

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

AGM-78 Starm

AGM-45 Shrike

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: