Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Single Element 2    Размер: 1.67 MB

CAC CA-15 'Kangaroo'

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

AIM-9L

Me-410A-1 ( Hornisse )

AGM-78 Starm

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

North American T-2 Buckeye

AGM-65 Maverick

Як-7Б

Су-1

Яковлев Як-23

AGM-45 Shrike

Бронирана кола 39M CSABA

Rafale B

Як-130

Red Devil

He-100 D-1

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Henschel Hs-129 B3

Guided Bomb Unit-12

Шлем на щурмовак

Grumman F-11 Tiger

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Nakajima Ki.87

Grumman А-6E Intruder

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: