Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Single Element 2    Размер: 1.67 MB

Nakajima Ki.87

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Red Devil

Су-1

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Guided Bomb Unit-12

Henschel Hs-129 B3

AGM-65 Maverick

Grumman F-11 Tiger

Як-130

CAC CA-15 'Kangaroo'

Rafale B

Як-7Б

He-100 D-1

Me-410A-1 ( Hornisse )

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Шлем на щурмовак

AGM-78 Starm

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Grumman А-6E Intruder

North American T-2 Buckeye

AIM-9L

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Яковлев Як-23

Бронирана кола 39M CSABA

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: