Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Single Element 3    Размер: 664.24 KB

Henschel Hs-129 B3

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

AGM-45 Shrike

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Grumman F-11 Tiger

North American T-2 Buckeye

Шлем на щурмовак

He-100 D-1

CAC CA-15 'Kangaroo'

AIM-9L

Як-130

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Red Fury

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Grumman А-6E Intruder

Guided Bomb Unit-12

Me-410A-1 ( Hornisse )

Су-1

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Red Devil

Як-7Б

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Яковлев Як-23

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

AGM-78 Starm

AGM-65 Maverick

Бронирана кола 39M CSABA

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: