Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Single Element 6    Размер: 690.12 KB

AGM-65 Maverick

Rafale B

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Nakajima Ki.87

Шлем на щурмовак

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Бронирана кола 39M CSABA

Як-7Б

Me-410A-1 ( Hornisse )

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Як-130

Grumman F-11 Tiger

Red Devil

CAC CA-15 'Kangaroo'

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Red Fury

AIM-9L

AGM-78 Starm

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

He-100 D-1

North American T-2 Buckeye

AGM-45 Shrike

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Guided Bomb Unit-12

Су-1

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Яковлев Як-23

Grumman А-6E Intruder

Henschel Hs-129 B3

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: