Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Single Element 6    Размер: 690.12 KB

Як-7Б

Су-1

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Guided Bomb Unit-12

AGM-65 Maverick

Бронирана кола 39M CSABA

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Grumman А-6E Intruder

Red Devil

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Me-410A-1 ( Hornisse )

North American T-2 Buckeye

Шлем на щурмовак

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

AGM-45 Shrike

Nakajima Ki.87

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

CAC CA-15 'Kangaroo'

Яковлев Як-23

Henschel Hs-129 B3

He-100 D-1

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Grumman F-11 Tiger

Як-130

AIM-9L

Rafale B

Red Fury

AGM-78 Starm

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: