Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Single Element 6    Размер: 690.12 KB

Rafale B

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Як-130

Me-410A-1 ( Hornisse )

AGM-45 Shrike

Яковлев Як-23

North American T-2 Buckeye

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Grumman F-11 Tiger

Guided Bomb Unit-12

Nakajima Ki.87

Шлем на щурмовак

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

AIM-9L

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Бронирана кола 39M CSABA

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Grumman А-6E Intruder

Henschel Hs-129 B3

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Red Devil

Су-1

Як-7Б

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

He-100 D-1

AGM-65 Maverick

CAC CA-15 'Kangaroo'

AGM-78 Starm

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: