Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Single Element 6    Размер: 690.12 KB

Бронирана кола 39M CSABA

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Су-1

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Me-410A-1 ( Hornisse )

Guided Bomb Unit-12

Red Devil

North American T-2 Buckeye

AGM-45 Shrike

Red Fury

AGM-78 Starm

He-100 D-1

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

CAC CA-15 'Kangaroo'

Grumman F-11 Tiger

AGM-65 Maverick

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Як-130

Henschel Hs-129 B3

AIM-9L

Яковлев Як-23

Шлем на щурмовак

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Як-7Б

Grumman А-6E Intruder

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: