Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Single Element 7    Размер: 516.88 KB

Guided Bomb Unit-12

AGM-65 Maverick

Су-1

Шлем на щурмовак

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Бронирана кола 39M CSABA

Red Devil

AGM-78 Starm

Rafale B

Яковлев Як-23

North American T-2 Buckeye

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Grumman А-6E Intruder

Nakajima Ki.87

CAC CA-15 'Kangaroo'

Me-410A-1 ( Hornisse )

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Як-130

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Grumman F-11 Tiger

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

He-100 D-1

Henschel Hs-129 B3

Red Fury

AIM-9L

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

AGM-45 Shrike

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: