Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Single Element 7    Размер: 516.88 KB

Me-410A-1 ( Hornisse )

AIM-9L

AGM-78 Starm

North American T-2 Buckeye

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Rafale B

He-100 D-1

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

AGM-45 Shrike

Як-130

Grumman А-6E Intruder

Яковлев Як-23

Grumman F-11 Tiger

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

CAC CA-15 'Kangaroo'

Henschel Hs-129 B3

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Бронирана кола 39M CSABA

Guided Bomb Unit-12

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

AGM-65 Maverick

Red Devil

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Як-7Б

Red Fury

Шлем на щурмовак

Су-1

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: