Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Single Element 8    Размер: 647.95 KB

Як-7Б

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

AIM-9L

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Grumman А-6E Intruder

Guided Bomb Unit-12

AGM-65 Maverick

Red Fury

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

He-100 D-1

CAC CA-15 'Kangaroo'

Бронирана кола 39M CSABA

Nakajima Ki.87

Су-1

AGM-78 Starm

Me-410A-1 ( Hornisse )

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Grumman F-11 Tiger

AGM-45 Shrike

North American T-2 Buckeye

Henschel Hs-129 B3

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Шлем на щурмовак

Як-130

Яковлев Як-23

Red Devil

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: