Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Single Element 9    Размер: 386.86 KB

Бронирана кола 39M CSABA

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

AGM-78 Starm

Grumman F-11 Tiger

Nakajima Ki.87

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Як-130

Су-1

CAC CA-15 'Kangaroo'

Me-410A-1 ( Hornisse )

Шлем на щурмовак

He-100 D-1

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Red Devil

Як-7Б

AIM-9L

North American T-2 Buckeye

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Rafale B

AGM-65 Maverick

Guided Bomb Unit-12

Яковлев Як-23

AGM-45 Shrike

Henschel Hs-129 B3

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Grumman А-6E Intruder

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: