Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Single Element 12    Размер: 423.55 KB

Grumman F-11 Tiger

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Red Fury

AGM-45 Shrike

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Су-1

AGM-65 Maverick

Guided Bomb Unit-12

Як-130

Me-410A-1 ( Hornisse )

Nakajima Ki.87

North American T-2 Buckeye

Яковлев Як-23

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Henschel Hs-129 B3

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

AGM-78 Starm

Бронирана кола 39M CSABA

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Як-7Б

Шлем на щурмовак

CAC CA-15 'Kangaroo'

Rafale B

Red Devil

Grumman А-6E Intruder

He-100 D-1

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: