Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Single Element 12    Размер: 423.55 KB

Me-410A-1 ( Hornisse )

Як-7Б

Guided Bomb Unit-12

Red Fury

North American T-2 Buckeye

Шлем на щурмовак

Henschel Hs-129 B3

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Rafale B

Су-1

AGM-45 Shrike

AGM-78 Starm

Grumman А-6E Intruder

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

CAC CA-15 'Kangaroo'

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Бронирана кола 39M CSABA

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

AIM-9L

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

AGM-65 Maverick

He-100 D-1

Red Devil

Grumman F-11 Tiger

Nakajima Ki.87

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Яковлев Як-23

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: