Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Single Element 14    Размер: 641.1 KB

AGM-65 Maverick

CAC CA-15 'Kangaroo'

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Grumman А-6E Intruder

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Guided Bomb Unit-12

AGM-78 Starm

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Grumman F-11 Tiger

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Су-1

Як-130

AIM-9L

Me-410A-1 ( Hornisse )

Red Fury

Бронирана кола 39M CSABA

Red Devil

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Rafale B

AGM-45 Shrike

Henschel Hs-129 B3

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Шлем на щурмовак

North American T-2 Buckeye

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Яковлев Як-23

He-100 D-1

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: