Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Single Element 14    Размер: 641.1 KB

Nakajima Ki.87

AGM-65 Maverick

AIM-9L

Red Fury

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Guided Bomb Unit-12

Me-410A-1 ( Hornisse )

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

AGM-45 Shrike

AGM-78 Starm

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Шлем на щурмовак

North American T-2 Buckeye

Grumman F-11 Tiger

Grumman А-6E Intruder

Henschel Hs-129 B3

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Як-130

He-100 D-1

Бронирана кола 39M CSABA

CAC CA-15 'Kangaroo'

Як-7Б

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Rafale B

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Яковлев Як-23

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: