Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Single element 4.2    Размер: 499.93 KB

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

North American T-2 Buckeye

AGM-78 Starm

Guided Bomb Unit-12

Бронирана кола 39M CSABA

Henschel Hs-129 B3

Rafale B

Red Devil

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

He-100 D-1

AGM-65 Maverick

AGM-45 Shrike

Me-410A-1 ( Hornisse )

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Red Fury

Як-130

Nakajima Ki.87

AIM-9L

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Grumman А-6E Intruder

Яковлев Як-23

CAC CA-15 'Kangaroo'

Grumman F-11 Tiger

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Як-7Б

Су-1

Шлем на щурмовак

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: