Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Standarts    Размер: 101.53 KB

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Шлем на щурмовак

CAC CA-15 'Kangaroo'

Grumman F-11 Tiger

AIM-9L

Guided Bomb Unit-12

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

AGM-45 Shrike

Бронирана кола 39M CSABA

Яковлев Як-23

AGM-65 Maverick

Grumman А-6E Intruder

Nakajima Ki.87

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Henschel Hs-129 B3

Red Fury

Red Devil

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Me-410A-1 ( Hornisse )

Як-7Б

AGM-78 Starm

North American T-2 Buckeye

Як-130

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Rafale B

Су-1

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: