Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • GBU-12 Paveway II    Размер: 118.5 KB

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

AIM-9L

Grumman F-11 Tiger

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

AGM-65 Maverick

Guided Bomb Unit-12

Шлем на щурмовак

Бронирана кола 39M CSABA

Red Fury

Су-1

Grumman А-6E Intruder

North American T-2 Buckeye

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Яковлев Як-23

Як-130

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

AGM-45 Shrike

Red Devil

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Me-410A-1 ( Hornisse )

CAC CA-15 'Kangaroo'

Henschel Hs-129 B3

He-100 D-1

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Rafale B

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

AGM-78 Starm

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: