Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • GBU-12 Paveway II    Размер: 118.5 KB

He-100 D-1

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Grumman А-6E Intruder

CAC CA-15 'Kangaroo'

Grumman F-11 Tiger

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Як-130

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

AGM-78 Starm

Guided Bomb Unit-12

AGM-45 Shrike

Red Fury

Як-7Б

Me-410A-1 ( Hornisse )

Су-1

Яковлев Як-23

AIM-9L

Henschel Hs-129 B3

Шлем на щурмовак

Rafale B

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Nakajima Ki.87

North American T-2 Buckeye

Бронирана кола 39M CSABA

AGM-65 Maverick

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: