Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 4    Размер: 323.26 KB

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Як-7Б

Guided Bomb Unit-12

Бронирана кола 39M CSABA

Шлем на щурмовак

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

AGM-78 Starm

Grumman А-6E Intruder

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

CAC CA-15 'Kangaroo'

AGM-45 Shrike

He-100 D-1

North American T-2 Buckeye

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Me-410A-1 ( Hornisse )

AGM-65 Maverick

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Nakajima Ki.87

Су-1

Henschel Hs-129 B3

Яковлев Як-23

Rafale B

Grumman F-11 Tiger

Red Devil

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: