Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 6    Размер: 359.98 KB

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Grumman F-11 Tiger

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Grumman А-6E Intruder

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

CAC CA-15 'Kangaroo'

AGM-65 Maverick

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Як-7Б

AGM-78 Starm

Як-130

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

North American T-2 Buckeye

Henschel Hs-129 B3

Guided Bomb Unit-12

Бронирана кола 39M CSABA

Шлем на щурмовак

Red Devil

Me-410A-1 ( Hornisse )

AIM-9L

Nakajima Ki.87

Яковлев Як-23

Rafale B

He-100 D-1

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: