Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 11    Размер: 167.7 KB

Grumman F-11 Tiger

Nakajima Ki.87

Rafale B

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

AGM-45 Shrike

AGM-78 Starm

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

AIM-9L

CAC CA-15 'Kangaroo'

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Су-1

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Me-410A-1 ( Hornisse )

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Red Devil

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Як-130

North American T-2 Buckeye

He-100 D-1

Яковлев Як-23

Guided Bomb Unit-12

Як-7Б

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Шлем на щурмовак

AGM-65 Maverick

Бронирана кола 39M CSABA

Henschel Hs-129 B3

Grumman А-6E Intruder

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: