Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 14    Размер: 977.28 KB

Бронирана кола 39M CSABA

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

CAC CA-15 'Kangaroo'

Grumman F-11 Tiger

He-100 D-1

Яковлев Як-23

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Nakajima Ki.87

North American T-2 Buckeye

Шлем на щурмовак

Су-1

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Grumman А-6E Intruder

AIM-9L

Як-130

Rafale B

Me-410A-1 ( Hornisse )

Red Devil

AGM-78 Starm

Henschel Hs-129 B3

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Guided Bomb Unit-12

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

AGM-45 Shrike

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: