Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 15    Размер: 48.21 KB

North American T-2 Buckeye

Як-7Б

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

AIM-9L

AGM-78 Starm

Me-410A-1 ( Hornisse )

Rafale B

Grumman F-11 Tiger

CAC CA-15 'Kangaroo'

Red Devil

Guided Bomb Unit-12

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

He-100 D-1

Су-1

Бронирана кола 39M CSABA

AGM-45 Shrike

Henschel Hs-129 B3

Шлем на щурмовак

Яковлев Як-23

Nakajima Ki.87

Як-130

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Red Fury

Grumman А-6E Intruder

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: