North American T-2 Buckeye

 

Файла:
T-2 BuckeyeНОВО
(0 гласа)

Grumman А-6E Intruder

Як-130

CAC CA-15 'Kangaroo'

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

North American T-2 Buckeye

Grumman F-11 Tiger

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Су-1

Me-410A-1 ( Hornisse )

He-100 D-1

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: