Още статии ...

Бронирана кола 39M CSABA

Як-7Б

AGM-45 Shrike

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

AGM-78 Starm

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Rafale B

AIM-9L

AGM-65 Maverick

Шлем на щурмовак

CAC CA-15 'Kangaroo'

Яковлев Як-23

Guided Bomb Unit-12

Me-410A-1 ( Hornisse )

Red Devil

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Су-1

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Henschel Hs-129 B3

Grumman А-6E Intruder

Grumman F-11 Tiger

Red Fury

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Nakajima Ki.87

He-100 D-1

North American T-2 Buckeye

Як-130

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: