Бронирана кола 39M CSABA

 

Nakajima Ki.87

He-100 D-1

CAC CA-15 'Kangaroo'

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Бронирана кола 39M CSABA

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Grumman F-11 Tiger

Me-410A-1 ( Hornisse )

Rafale B

Red Devil

Шлем на щурмовак

AIM-9L

North American T-2 Buckeye

Яковлев Як-23

Guided Bomb Unit-12

AGM-45 Shrike

AGM-78 Starm

Henschel Hs-129 B3

AGM-65 Maverick

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Grumman А-6E Intruder

Су-1

Як-130

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: