Бронирана кола 39M CSABA

 

Бронирана кола 39M CSABA

Me-410A-1 ( Hornisse )

Nakajima Ki.87

Grumman F-11 Tiger

He-100 D-1

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Як-130

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Яковлев Як-23

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

North American T-2 Buckeye

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Су-1

CAC CA-15 'Kangaroo'

Grumman А-6E Intruder

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: