Як-130

 

Файла:
Yak-130 АКТУАЛНО
(1 глас)

Me-410A-1 ( Hornisse )

Guided Bomb Unit-12

Су-1

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Бронирана кола 39M CSABA

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

AGM-65 Maverick

AGM-45 Shrike

Шлем на щурмовак

Як-130

He-100 D-1

Red Fury

Henschel Hs-129 B3

Nakajima Ki.87

AGM-78 Starm

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

AIM-9L

Grumman А-6E Intruder

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Grumman F-11 Tiger

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

CAC CA-15 'Kangaroo'

Як-7Б

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

North American T-2 Buckeye

Яковлев Як-23

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: