Яковлев Як-23

 

Nakajima Ki.87

Grumman F-11 Tiger

AGM-45 Shrike

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Яковлев Як-23

Як-130

Red Devil

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Guided Bomb Unit-12

Grumman А-6E Intruder

Шлем на щурмовак

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

He-100 D-1

Як-7Б

CAC CA-15 'Kangaroo'

Me-410A-1 ( Hornisse )

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

AGM-65 Maverick

North American T-2 Buckeye

Бронирана кола 39M CSABA

Henschel Hs-129 B3

AGM-78 Starm

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Су-1

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

AIM-9L

Rafale B

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: