Шлем на щурмовак

 

Me-410A-1 ( Hornisse )

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

AGM-65 Maverick

AGM-78 Starm

Як-7Б

Grumman F-11 Tiger

Бронирана кола 39M CSABA

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

CAC CA-15 'Kangaroo'

Red Devil

North American T-2 Buckeye

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Henschel Hs-129 B3

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Rafale B

Як-130

Guided Bomb Unit-12

Nakajima Ki.87

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

He-100 D-1

AGM-45 Shrike

AIM-9L

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Grumman А-6E Intruder

Шлем на щурмовак

Red Fury

Яковлев Як-23

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: