Шлем на щурмовак

 

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

AGM-78 Starm

Бронирана кола 39M CSABA

AGM-65 Maverick

North American T-2 Buckeye

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

AGM-45 Shrike

Шлем на щурмовак

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

AIM-9L

Red Devil

Me-410A-1 ( Hornisse )

He-100 D-1

Nakajima Ki.87

Rafale B

Як-130

CAC CA-15 'Kangaroo'

Henschel Hs-129 B3

Як-7Б

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Grumman F-11 Tiger

Guided Bomb Unit-12

Яковлев Як-23

Grumman А-6E Intruder

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Су-1

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: