Су-1

 

Файла:
pdf.png SU-1 АКТУАЛНО
(1 глас)

Rafale B

Red Devil

Me-410A-1 ( Hornisse )

Як-7Б

He-100 D-1

Яковлев Як-23

AIM-9L

North American T-2 Buckeye

Red Fury

CAC CA-15 'Kangaroo'

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Grumman F-11 Tiger

AGM-78 Starm

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Grumman А-6E Intruder

AGM-65 Maverick

Nakajima Ki.87

Guided Bomb Unit-12

Бронирана кола 39M CSABA

Шлем на щурмовак

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

AGM-45 Shrike

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Су-1

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Henschel Hs-129 B3

Як-130

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: