Як-7Б

Су-1

Me-410A-1 ( Hornisse )

AGM-45 Shrike

Бронирана кола 39M CSABA

AIM-9L

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Шлем на щурмовак

CAC CA-15 'Kangaroo'

He-100 D-1

AGM-65 Maverick

AGM-78 Starm

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Rafale B

Guided Bomb Unit-12

Grumman F-11 Tiger

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Henschel Hs-129 B3

Grumman А-6E Intruder

Яковлев Як-23

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Red Fury

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

North American T-2 Buckeye

Як-130

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: