Начало
Брой категории: 1
folder.png Models
Под-категории: 15
Файлове: 110

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Henschel Hs-129 B3

AIM-9L

North American T-2 Buckeye

Grumman А-6E Intruder

Су-1

Guided Bomb Unit-12

Rafale B

CAC CA-15 'Kangaroo'

Як-7Б

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

He-100 D-1

AGM-45 Shrike

Red Fury

Nakajima Ki.87

Me-410A-1 ( Hornisse )

Grumman F-11 Tiger

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

AGM-65 Maverick

Red Devil

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Бронирана кола 39M CSABA

Шлем на щурмовак

Як-130

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Яковлев Як-23

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: