Категория: Models
Брой под-категории: 5
Подкатегории:
folder.png Planes
Под-категории: 6
Файлове: 55
folder.png Armor
Под-категории: 1
Файлове: 8
folder.png Armament
Файлове: 11
folder.png Robots
Под-категории: 2
Файлове: 33
folder.png Unsorted
Под-категории: 1
Файлове: 3

North American T-2 Buckeye

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Me-410A-1 ( Hornisse )

Henschel Hs-129 B3

Яковлев Як-23

Як-130

Rafale B

Су-1

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

He-100 D-1

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Grumman А-6E Intruder

CAC CA-15 'Kangaroo'

Шлем на щурмовак

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Grumman F-11 Tiger

AGM-65 Maverick

Як-7Б

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Red Fury

AGM-78 Starm

AGM-45 Shrike

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Guided Bomb Unit-12

Бронирана кола 39M CSABA

Nakajima Ki.87

Red Devil

AIM-9L

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: