Категория: Unsorted
Брой под-категории: 1
Подкатегории:
folder.png Stormtrooper Helmet
Файлове: 3

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Grumman F-11 Tiger

Су-1

Rafale B

Me-410A-1 ( Hornisse )

Henschel Hs-129 B3

AGM-78 Starm

CAC CA-15 'Kangaroo'

Nakajima Ki.87

North American T-2 Buckeye

Шлем на щурмовак

Яковлев Як-23

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

AIM-9L

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Як-130

He-100 D-1

Guided Bomb Unit-12

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

AGM-45 Shrike

Бронирана кола 39M CSABA

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Red Devil

Red Fury

Як-7Б

Grumman А-6E Intruder

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: