Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 3    Размер: 851.05 KB

Як-7Б

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Шлем на щурмовак

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

AGM-78 Starm

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

CAC CA-15 'Kangaroo'

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

He-100 D-1

AGM-65 Maverick

Guided Bomb Unit-12

Grumman А-6E Intruder

Henschel Hs-129 B3

AIM-9L

Яковлев Як-23

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Red Fury

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Me-410A-1 ( Hornisse )

Су-1

North American T-2 Buckeye

Rafale B

Red Devil

Бронирана кола 39M CSABA

AGM-45 Shrike

Grumman F-11 Tiger

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: