Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 4    Размер: 455.95 KB

Red Fury

Grumman F-11 Tiger

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Guided Bomb Unit-12

Су-1

AGM-78 Starm

Red Devil

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

CAC CA-15 'Kangaroo'

Шлем на щурмовак

AGM-65 Maverick

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Grumman А-6E Intruder

Rafale B

Бронирана кола 39M CSABA

North American T-2 Buckeye

Яковлев Як-23

Me-410A-1 ( Hornisse )

Як-7Б

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

AGM-45 Shrike

He-100 D-1

AIM-9L

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Henschel Hs-129 B3

Як-130

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: