Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 2    Размер: 381.13 KB

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Як-7Б

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Яковлев Як-23

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Grumman F-11 Tiger

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Nakajima Ki.87

Me-410A-1 ( Hornisse )

Red Devil

CAC CA-15 'Kangaroo'

Red Fury

North American T-2 Buckeye

AGM-65 Maverick

AGM-78 Starm

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Як-130

Шлем на щурмовак

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Бронирана кола 39M CSABA

Grumman А-6E Intruder

Rafale B

Guided Bomb Unit-12

Су-1

Henschel Hs-129 B3

He-100 D-1

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: