Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 5    Размер: 137.99 KB

Grumman А-6E Intruder

Rafale B

AGM-65 Maverick

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

North American T-2 Buckeye

Me-410A-1 ( Hornisse )

CAC CA-15 'Kangaroo'

AGM-78 Starm

Henschel Hs-129 B3

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Яковлев Як-23

Grumman F-11 Tiger

Red Devil

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Бронирана кола 39M CSABA

Як-7Б

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

He-100 D-1

AGM-45 Shrike

AIM-9L

Шлем на щурмовак

Як-130

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Guided Bomb Unit-12

Су-1

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: