Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 1    Размер: 385.51 KB

AGM-65 Maverick

AGM-45 Shrike

Red Devil

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Як-7Б

Бронирана кола 39M CSABA

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Guided Bomb Unit-12

Henschel Hs-129 B3

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

CAC CA-15 'Kangaroo'

Nakajima Ki.87

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

North American T-2 Buckeye

Шлем на щурмовак

Me-410A-1 ( Hornisse )

Grumman F-11 Tiger

Grumman А-6E Intruder

He-100 D-1

AGM-78 Starm

Су-1

Як-130

Rafale B

Яковлев Як-23

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: