Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 4    Размер: 405.48 KB

Me-410A-1 ( Hornisse )

Rafale B

He-100 D-1

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Як-130

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Red Fury

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

AGM-65 Maverick

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

North American T-2 Buckeye

Бронирана кола 39M CSABA

AGM-78 Starm

AIM-9L

Шлем на щурмовак

CAC CA-15 'Kangaroo'

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Guided Bomb Unit-12

Grumman А-6E Intruder

Як-7Б

Red Devil

Nakajima Ki.87

Henschel Hs-129 B3

Grumman F-11 Tiger

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Су-1

Яковлев Як-23

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: