Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 4    Размер: 405.48 KB

Grumman F-11 Tiger

Rafale B

Henschel Hs-129 B3

CAC CA-15 'Kangaroo'

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Шлем на щурмовак

AGM-65 Maverick

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Me-410A-1 ( Hornisse )

Nakajima Ki.87

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Бронирана кола 39M CSABA

AGM-45 Shrike

Як-130

North American T-2 Buckeye

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Яковлев Як-23

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Grumman А-6E Intruder

Су-1

He-100 D-1

Red Fury

Guided Bomb Unit-12

AIM-9L

Red Devil

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: