Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 7    Размер: 76.31 KB

Guided Bomb Unit-12

Су-1

AGM-65 Maverick

He-100 D-1

Яковлев Як-23

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Grumman F-11 Tiger

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Nakajima Ki.87

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Me-410A-1 ( Hornisse )

CAC CA-15 'Kangaroo'

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

Grumman А-6E Intruder

Бронирана кола 39M CSABA

Шлем на щурмовак

Як-7Б

Як-130

Rafale B

Red Fury

AIM-9L

Henschel Hs-129 B3

AGM-45 Shrike

Red Devil

North American T-2 Buckeye

AGM-78 Starm

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: