Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 8    Размер: 185.08 KB

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

AGM-65 Maverick

North American T-2 Buckeye

Rafale B

AGM-45 Shrike

Яковлев Як-23

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Grumman F-11 Tiger

Guided Bomb Unit-12

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

Як-130

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

CAC CA-15 'Kangaroo'

AGM-78 Starm

Бронирана кола 39M CSABA

Як-7Б

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Henschel Hs-129 B3

Red Fury

Red Devil

Шлем на щурмовак

AIM-9L

He-100 D-1

Grumman А-6E Intruder

Nakajima Ki.87

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

Me-410A-1 ( Hornisse )

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: