Сумарно
summary От тук можете да видите списъка с избрани файлове за теглене.
  • Page 8    Размер: 185.08 KB

Rafale B

AGM-65 Maverick

R-60M ( AA-8 'Aphid' )

Guided Bomb Unit-12

Henschel Hs-129 B3

AGM-78 Starm

Шлем на щурмовак

Антонов Ан-14 „Пчьолка“

Як-130

Су-1

AGM-45 Shrike

North American T-2 Buckeye

SIAI Marchetti FM.333 Riviera

Grumman А-6E Intruder

Як-7Б

Me-410A-1 ( Hornisse )

Бронирана кола 39M CSABA

Red Devil

MK-81 Low Drag General Purpose Bomb

CAC CA-15 'Kangaroo'

Curtiss SB2C-3 'Helldiver'

He-100 D-1

Grumman F-11 Tiger

Nakajima Ki.87

AIM-9L

Kawanishi N1K1 Kyofu ( Rex )

Яковлев Як-23

MICA EM/IR Multi-mission Air-to-Air Missile

2019-01-01

Ако ви харесва да сглобявате, моделите конструирани от мен, може да почерпите кафе.

Amount: